Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์

 

 

ระบบปฏิบัติการเครือข่าย Network
ความหมายและความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ระบบเครือข่ายตามขนาดทางกายภาพของระยะทางในการส่งข้อมูล

 

 

ช่องทางการสื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 

ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบ LAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         วิวัฒนาการของระบบเครือข่ายได้ผ่านหลายระยะในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เรียกว่า "ดัมพ์เทอร์มินอล (Dump Terminal)" เข้ากับระบบเมนเฟรม จนกระทั่งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย PC เวิร์คสเตชั่น, เซิร์ฟเวอร์, เราเตอร์, สวิตซ์, อุปกรณ์ต่อพ่วง และอื่น ๆ อีกมาก และผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีเครื่อง PC ที่ใช้งาน ส่วนตัวเชื่อมเข้ากับเครือข่ายด้วยกลไกธุรกิจ ในปัจจุบันผู้ใช้เหล่านี้จำเป็นต้องแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกัน แต่ข้อมูลที่แชร์นั้นต้องการระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้หลายบริษัทจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า "ระบบปฏิบัติการเครือข่าย หรือ NOS (Network Operating System)" เพื่อทำหน้าที่จัดการเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย ในช่วงแรก ๆ นั้นมีเพียงบางบริษัทเท่านั้นที่พัฒนา NOS อย่างจริงจัง เช่น บานยาน (Banyan), โนเวล (Novell) และ IBM เป็นต้น

         หลังจากที่ IBM ได้นำคอมพิวเตอร์ PC (Personal Computer) ออกสู่ตลาดในปี ค.ศ. 1981 ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะพอใจกับการใช้งานตามที่ IBM ตั้งใจไว้ คือเพื่อใช้ทดแทนดั้มพ์เทอร์มินอล อย่างไรก็ตามผู้ใช้หลายคนต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์พวกนี้เข้าด้วยกัน หลังจากนั้น 2 ปี บริษัทโนเวลก็ได้นำเน็ตแวร์ (Netware) ซึ่งเป็น NOS รุ่นแรกออกสู่ท้องตลาด ในขณะเดียวกัน หลังจากนั้น 2 ปี บริษัทโนเวลก็ได้นำเน็ตแวร์ (Netware) ซึ่งเป็น NOS รุ่นแรกออกสู่ตลาด ในขณะเดียวกัน IBM ก็พัฒนาเครื่องพีซีต่อ โดยเพิ่มความสามารถเกี่ยวกับเครือข่าย เพื่อให้พีซีสามารถเชื่อมต่อกันได้นั้น IBM ได้พัฒนา NetBIOS (Network Basic Input/Output System) ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็น NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) ซึ่งใช้กับระบบวินโดวส์ของไมโครซอฟต์ในปัจจุบัน

 

 

 

 

 


 

 

 


NetBIOS/NetBEUI เพิ่มความสามารถให้กับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถสื่อสารภายในวง LAN เดียวกันได้ โดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถส่งข้อมูลถึงกัน และมีการตอบรับเพื่อยืนยันการรับข้อมูล หลังจากนั้นไมโครซอฟต์ได้ซื้อลิขสิทธิ์จาก IBM เพื่อใช้กับระบบวินโดวส์ แต่ทั้ง IBM และไมโครซอฟต์ไม่ได้เจรจาเพื่อร่วมือกันเพื่อพัฒนา NetBEUI ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเน็ตแวร์ของโนเวล

ดังนั้นเน็ตแวร์จึงถือได้ว่าเป็นระบบปฏิบัติการเครือข่ายรุ่นแรก และเป็นที่นิยมใช้ในสมัยนั้น ในปี 1986 มีผู้ใช้เน็ตแวร์ประมาณ 85 เปอร์เซ็นในเครือข่ายที่ใช้เครื่องพีซี ในตอนแรกนั้นไมโครซอฟต์ไม่ได้คิดว่าโนเวลเป็นคู่แข่งเนื่องจากในช่วงนั้นไมโครซอฟท์กำลังอยู่กับการพัฒนาอินเตอร์เน็ตเฟสของระบบวินโดวส์อยู่

        โปรโตคอลหลัก 2 โปรโตคอลที่สนับสนุนให้เน็ตแวร์ประสบความสำเร็จคือ IPX (Internetwork Packet Exchange) และ SPX (Sequenced Packet Exchange) โปรโตคอล IPX ให้บริการแบบคอนเน็กซันเลสส์และใช้สำหรับการนำส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยทำงานในเลเยอร์ที่ 3 เมื่อเทียบกับแบบอ้างอิง OSI ส่วน SPX จะให้บริการแบบคอนเน็กชั่นโอเรียนเต็ดและทำงานในเลเยอร์ที่ 4 ของแบบอ้างอิง OSI รายละเอียดของโปรโตคอล IPX/SPX จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป

การทำงานร่วมกันระหว่าง IPX และ SPX ทำให้โนเวลประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากไมโครซอฟต์ใช้โปรโตคอล NetBUEI ในระบบเครือข่าย และเนื่องจาก NetBUEI ไม่สามารถจัดการเส้นทางข้อมูลหรือเราท์ (Route) ได้ ดังนั้นเครือข่ายของไมโครซอฟต์จึงทำงานได้เฉพาะใน LAN เท่านั้น ในขณะที่เน็ตแวร์ซึ่งใช้โปรโตคอล IPX/SPX สามารถเราท์ได้ จึงทำให้เน็ตแวร์สามารถใช้ได้กับเครือข่ายที่ใหญ่กว่าได้

        หลังจากนั้นก็มีบริษัทอื่นที่พยายามจะพัฒนา NOS เช่น บริษัทบานยานซิสเต็ม (Banyan System) ได้พัฒนา ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ VINES เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงแต่เนื่องจาก บานยานมีแผนทางการตลาดไม่ค่อยดีจึงทำให้ VINES ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก ไมโครซอฟต์เล็งความสำคัญของระบบเครือข่ายจึงได้พัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ขึ้นมาโดยได้เพิ่มฟีเจอร์เกี่ยวกับเครือข่ายปฏิบัติการที่ว่านี้คือ Window NT และพัฒนามาเป็น Windows 2000 และ Windows 2003 ซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดนั้นเอง

       NOS คืออะไร
ระบบปฏิบัติการ หรือ OS (Operating System) ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการเข้าใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของโปรแกรมที่รันบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์มีหลายชนิด เช่น หน่วยความจำ, ฮาร์ดดิสก์, จอภาพ, คีย์บอร์ด, และเมาส์ เป็น ถ้าไม่มีระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์คงจะรับโปรแกรมมากกว่าหนึ่งโปรแกรมไม่ได้ เพราะแต่ละโปรแกรมอาจแย่งใช้ทรัพยากรดังกล่าวจนอาจทำให้ระบบล่มได้ระบบเครือข่าย ก็เหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการเครือข่าย หรือ NOS (network Operting System) เพื่อทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย และการเข้าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย จำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการทั้งสองประเภท เพื่อจะทำหน้าที่ทั้งจัดการทรัพยากรภายในคอมพิวเตอร์และในระบบเครือข่าย แต่โดยส่วนใหญ่ระบบปฏิบัติการทั้งสองประเภทจะอยู่ในตัวเดียวกัน เมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการเสริมแล้วก็เพียงติดตั้งส่วนที่เป็นเครือข่ายเท่านั้น

        ระบบปฏิบัติการเครือข่ายอาจะป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการทั่ว ๆ ไป ขึ้นอยู่กับบริษัที่ผลิต ตัวอย่างเช่น เน็ตแวร์ (Netware) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทโนเวล เป็นระบบปฏิบัติการที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมบนเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการอยู่แล้ว ส่วนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ NT/2000/2003, วินโดวส์ 95/98/ME และยูนิกซ์มีระบบปฏิบัติการเครือข่ายอยู่ในตัวอยู่แล้ว โดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม

        ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่ให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับไคลแอนท์ ส่วนไคลแอนด์ก็จะติดต่อเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ทรัพยากรเหล่านี้เสมือนว่าเป็นทรัพยากรของเครื่องไคลแอนด์เอง ระบปฏิบัติการของทั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และไคลแอนด์ต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้เครือข่ายทำงานได้